Contact

Business name:

RAD Solution s.r.o.

Legal form:

Company Limited

Residence:

Jahodová 1971/2, 082 21 Veľký Šariš

email:

info@radsolutions.sk

Company Registration Number: 47 019 263

č. ObU-PO-OZP1-2013/03873-3

In Presov 29. 01. 2013

Trades Registrer Number 750-40898

registered in the Obch. register OS Prešov Slovakia,

oddiel: Sro, Vložka č.: 27671/P

bank account number:
IBAN: SK35 7500 0000 0040 1776 2114

BIC (SWIFT) CEKOSKBX