Kontakt

Obchodné meno:
RAD Solution s.r.o.
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
Jahodová 1971/2, 082 21 Veľký Šariš
email:
info@radsolutions.sk

IČO: 47 019 263
č. ObU-PO-OZP1-2013/03873-3
V Prešove 29. 01. 2013
č. živnostenského registra 750-40898
zapísaná v Obch. registri OS Prešov,
oddiel: Sro, Vložka č.: 27671/P

IBAN: SK35 7500 0000 0040 1776 2114
BIC (SWIFT) CEKOSKBX
č.u. 4017762114/7500