Správa a návrh

Audit Hardware a Software Riešení

Preveríme čo sa v skutočnosti deje vo Vašom systéme a či Vaša infranštruktúra zabezpečuje pre Vás optimálne výsledky.

Administrácia Windows/Linux

Poskytujeme administráciu serverov s OS
– Linux
– Windows.

Správu systémov a klientských staníc. Zálohovanie, profilaktiku, údržbu a servis. Navrhujeme pre Vás riešenia sietí a prvkov vo Vašich sieťach, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám.

Správu a optimalizáciu Vašich datových úložísk v :
– MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, FirebirdSQL, SQLite, …

Zabezpečujeme inštaláciu, správu a údržbu Vašich virtualizovaných riešení s prihliadnutím na Vaše súčasné a budúce nároky.

Analýza a Návrh

Zanalyzujeme, navrhneme a realizujeme riešenia Vašich existujúcich a budúcich požiadavok na Váš informačný systém a Vašu infraštruktúru.