Vývoj

Mobilné Aplikácie

Pripravíme kompletné riešenie od analýzy, návrhu, vytvorenia až po nasadenie podľa Vašich predstáv a potrieb.

Vieme ponúknuť rady a usmernenia pre vytvorenie aplikácií priamo pre Vás.

Vyvíjame aplikácie pre tieto mobilné platformy:

Webové aplikácie

Pripravujeme webové aplikácie podľa Vašich želaní od základu alebo ako rošírenie Vašich už existujúcich riešení. Vieme sa prispôsobiť existujúcemu stavu aj bez nutnosti zahodenia existujúcich častí. Prepojíme Vaše aplikácie s inýmy systémami podľa Vašich preferencií.
Vaše aplikácie vieme pripraviť v :
ASP.NET, PHP, Python, Ruby on Rails, JSP, JSF, pure CGI, perl, …

Vieme pracovať s Vašimi údajmi v týchto DB:
MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MS SQL, FirebirdSQL, Oracle, …

Údaje pripravíme a prepojíme v REST aj SOAP web službách.

Desktop Aplikácie

Potrebujete desktopové aplikácie pre:
natívny Windows C#, C++,
natívny Linux Qt, GTK,
natívny iOS,
multiplatformové v Jave,
Chrome aplikácie?
Vieme Vám s tým pomôcť.

Vyvíjame aplikácie pre tieto platfromy:

SAP programovanie

Poskytujeme vývoj pre SAP v týchto oblastiach:
– ABAP vývoj
– Web dynpro ABAP
– Web dynpro Java
– Adobe interactive forms
– webové služby pre integráciu SAP s inými informačnými systémami